DJ536G-P7B

DJ536G-P7B_webКатегория: Високо качество
Покритие: Златно, Никел
Предавка: 1:18
Глави-видове: P7B, кръгли, пластмаса-черни, с винтове
Оси-видове: SG27, позлатена с 1 отвор
*** За видовете оси и глави погледнете в аксесоари
Съдържание: 1 комплект (4+4), 8 фтулки, 8 фиксиращи винта.
Общо Тегло — 156 гр.

ЦЕНА: 60 лв.

536N-P7W-1web
DJ536G-P7B-Plan_web