DJ236N-SI

DJ236N-SIКатегория: нисък ценови клас
Покритие: Никел
Предавка: 1:14
Глави-видове: пластмаса-слонова кост, пресовани
Оси-видове: EN28-2, никелирани с 2 отвора
За видовете оси и глави погледнете в аксесоари

ЦЕНА: 20 лв. Още / More info →

DJ346G-SW

346G-SWКатегория: среден ценови клас
Покритие: Златно
Предавка: 1:14
Глави-видове: SI, пластмаса-слонова кост, пресовани
Оси-видове: EG28-2, позлатени с 2 отвора

ЦЕНА: 30 лв. Още / More info →

DJ536G-P7B

DJ536G-P7B_webКатегория: Високо качество
Покритие: Златно, Никел
Предавка: 1:18
Глави-видове: P7B, кръгли, пластмаса-черни, с винтове
Оси-видове: SG27, позлатена с 1 отвор
*** За видовете оси и глави погледнете в аксесоари
Съдържание: 1 комплект (4+4), 8 фтулки, 8 фиксиращи винта.
Общо Тегло — 156 гр.

ЦЕНА: 60 лв.
Още / More info →